ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/36.pdf

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/37.pdf
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.1.pdf 0
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.2.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น