ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/42.pdf
ความคิดเห็น