ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/40.pdf
ความคิดเห็น