ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/149.pdf
ความคิดเห็น