ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ครั้งที่ 1/25654 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ความคิดเห็น