โครงการจิตอาสาพัฒนาพัฒนาเทศบาล(ตีเส้นจราจร) 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพุทไธสง นำโดย นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธาน

2 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น.

????เทศบาลตำบลพุทไธสง นำโดย นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณทางข้ามหน้าเทศบาลตำบลพุทไธสง

????ส่วนราชการอำเภอพุทไธสง สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง โรงพยาบาลพุทไธสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง เกษตรอำเภอพุทไธสง ปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง กศน.อำเภอพุทไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กำนันตำบลพุทไธสง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ดังกล่าว

????ทั้งนี้ ได้ร่วมกันปรับปรุงบริเวณทางข้าม(ทาสีทางม้าลาย ทาสีจุดห้ามจอด) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพุทไธสง
ความคิดเห็น