ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งท้องถิ่น

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทต.พุทไธสง

20 พ.ค. 2563 : 14:50 20

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทต.พุทไธสง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ

20 พ.ค. 2563 : 14:49 28

ประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

20 พ.ค. 2563 : 14:48 74

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)

20 พ.ค. 2563 : 14:47 32

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาพนักงานจ้าง

20 พ.ค. 2563 : 14:46 32

การสรรหาพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

20 พ.ค. 2563 : 14:45 48

การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...