ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 พ.ย. 2563 : 11:03 0

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ต.ค. 2563 : 16:17 39

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

29 ก.ย. 2563 : 10:16 49

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาตำบลพุทไธสง

28 ส.ค. 2563 : 13:52 / 1 62

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563...


ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น _พ.ศ.2561 _ 2565_ ครั้งที่2

27 ส.ค. 2563 : 17:21 / 1 73

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น _พ.ศ.2561 _ 2565_ ครั้งที่2...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น _พ.ศ.2561 _ 2565_ ครั้งที่1

27 ส.ค. 2563 : 17:20 / 1 58

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น _พ.ศ.2561 _ 2565_ ครั้งที่1...