ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ.003 ถนนสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง ช่วงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ.003 ถนนสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง ช่วงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

ลิ้งเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ.003 ถนนสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง ช่วงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 
ความคิดเห็น