แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ความคิดเห็น