ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่องราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น