ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ความคิดเห็น