ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น