ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น