ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประบปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประบปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

普泰松电子招标
ความคิดเห็น