การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://phutthaisongmncp.go.th/userfiles/files/doc01956420181203125828(1).pdf