034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.phutthaisongmncp.go.th/admin/modules/filemanager/file/20.pdf